Používání příkazu gestem

Často používané operace můžete provádět potažením prstu po displeji pro příjem/přehrávání.

Poznámka

  • Níže uvedené příkazy gesty nejsou k dispozici na obrazovkách WebLink™.

Potažení zleva doprava

Příjem rádia:

hledání stanic dopředu. (Stejné jako stisknutí a podržení (další).)

Přehrávání videa/zvuku:

přeskočení souboru/stopy dopředu. (Stejné jako (další).)


Potažení zprava doleva

Příjem rádia:

hledání stanic dozadu. (Stejné jako stisknutí a podržení (předchozí).)

Přehrávání videa/zvuku:

přeskočení souboru/stopy dozadu. (Stejné jako (předchozí).)


Potažení nahoru

Příjem rádia:

příjem uložených stanic (posun dopředu).


Potažení dolů

Příjem rádia:

příjem uložených stanic (posun dozadu).