Žádný obraz/šum na obrazu.

  • Nesprávné připojení.
  • Zkontrolujte propojení mezi touto jednotkou a jiným zařízením a nastavte volič vstupu zařízení na zdroj odpovídající této jednotce.
  • Nesprávná instalace
    • Nainstalujte jednotku pod úhlem méně než 30° na pevnou část vozu.
  • Parkovací vodič (světle zelený) není připojen k vodiči spínače parkovací brzdy nebo není použita parkovací brzda.