Opakované přehrávání a náhodné přehrávání

  1. Během přehrávání opakovaně stiskněte (opakovat) nebo (náhodně), dokud se nezobrazí požadovaný režim přehrávání.
    Spuštění přehrávání ve vybraném režimu přehrávání může chvíli trvat.

Dostupné režimy přehrávání se liší v závislosti na vybraném zvukovém zdroji a připojeném zařízení.