Příjem hovoru

  1. Pro příjem volání stiskněte (volat).
    Zahájí se telefonní hovor.

Poznámka

  • Vyzváněcí tón a hlas druhé strany jsou reprodukovány z předních reproduktorů. Pokud chcete vybrat reproduktory pro handsfree volání, stiskněte HOME, potom stiskněte [Settings] a vyberte [Phone Call Sound] v [Sound].

Pokyny pro odmítnutí/ukončení volání

Stiskněte (ukončit volání).