Přehrávání ze zařízení USB

Lze použít zařízení typu MSC (Mass Storage Class) USB* kompatibilní se standardem USB.

*například disk flash USB, přehrávač digitálních médií

Poznámka

  • Informace o kompatibilitě zařízení USB naleznete na stránkách podpory.
  • Ověřte podporované formáty souborů pro přehrávání USB.
  1. Snižte hlasitost v jednotce.
  2. Připojte zařízení USB k portu USB.
  3. Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [USB].
    Zahájí se přehrávání.

Pokyny pro odpojení zařízení USB

Vypněte jednotku nebo klíček zapalování do vypnuté ACC polohy a potom odpojte zařízení USB.