Během streamování přeskakuje zvuku nebo se přeruší připojení BLUETOOTH.

  • Zmenšete vzdálenost mezi jednotkou a zařízením BLUETOOTH.
  • Pokud je zařízení BLUETOOTH uloženo v pouzdře, které narušuje signál, během používání vyjměte zařízení z pouzdra.
  • V okolí se používá více zařízení BLUETOOTH nebo jiných zařízení (například rádiová zařízení ham), která vysílají rádiové vlny.
    • Vypněte ostatní zařízení.
    • Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a jinými zařízeními.
  • Přehrávání zvuku se na okamžik zastaví, když se tato jednotka připojuje k mobilnímu telefonu. Nejedná se o poruchu.