Zobrazení obrazovky

Obrazovka přehrávání:

Ilustrace obrazovky přehrávání

Obrazovka HOME:

Ilustrace hlavní obrazovky

Obrazovka OPTION:

Ilustrace obrazovky možností

1. Indikace stavu
Ikona na displeji Podrobnosti

(ztlumit)
Rozsvítí se při ztlumení zvuku.

(Alternativní frekvence)
Rozsvítí se, když je dostupná AF (Alternativní frekvence). (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

(Hlášení o dopravní situaci)
Rozsvítí se, když je k dispozici aktuální hlášení o dopravní situaci (TA: Hlášení o dopravní situaci). (XAV-3500(EUR)/XAV-3550D(EUR))

(DAB hlášení)
Rozsvítí se, když je k dispozici hlášení DAB. (XAV-3550D(EUR))

(DAB)
Ukazuje sílu signálu rádia DAB. (XAV-3550D(EUR))

(BLUETOOTH)
Rozsvítí se při zapnutí signálu BLUETOOTH. Bliká během připojování.

(audio)
Rozsvítí se, když je možné přehrávání ze zvukového zařízení s profilem A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

(mobilní telefon)
Rozsvítí se, když je dostupné handsfree volání s profilem HFP (Handsfree Profile).

(anténa)
Ukazuje stav síly signálu připojeného mobilního telefonu.

(baterie)
Ukazuje zbývající stav baterie připojeného mobilního telefonu.
2. (možnost zdroje)

Otevře nabídku možnosti zdroje. Dostupné položky se liší v závislosti na zdroji.

3. Specifická oblast použití

Zobrazuje ovládací prvky/indikace přehrávání nebo stav jednotky. Zobrazené položky se liší v závislosti na zdroji.

4. Hodiny

Zobrazuje čas, který je nastaven v části Date/Time.

5. (zpět na obrazovku přehrávání)

Přepne z obrazovky HOME na obrazovku přehrávání.

6. Tlačítka výběru zdrojů a nastavení

Mění zdroj nebo provádí různá nastavení.
Krátkým potažením vyberte ikonu nastavení a další ikony.
Klepněte na ikonu zdroje, který chcete vybrat.

Ikona na displeji Název
Radio
DAB+ (XAV-3550D(EUR))
BT Audio
Phone
USB
WebLink
Rear Camera
Settings
7. Tlačítka výběru zvuku

Slouží ke změně zvuku.

8. (pohotovostní režim)

Přepne jednotku do pohotovostního režimu (nabíjení USB je stále dostupné). Chcete-li pokračovat, stiskněte jakákoliv tlačítka.

9. (vypnutí monitoru)

Vypne monitor. Když je monitor vypnutý, klepnutím na libovolnou část displeje jej znovu zapnete.

10. (EXTRA BASS)

Mění nastavení EXTRA BASS.

11. (EQ10/Subwoofer)

Mění nastavení EQ10/Subwoofer.