BLUETOOTH

Bluetooth device is not found.
  • Jednotka nemůže rozpoznat připojitelné zařízení BLUETOOTH.
    • Zkontrolujte nastavení BLUETOOTH připojovaného zařízení.
  • V seznamu zaregistrovaných zařízení BLUETOOTH není žádné zařízení.
    • Proveďte spárování se zařízením BLUETOOTH.
Handsfree device is not available.
  • Není připojen žádný mobilní telefon.
    • Připojte mobilní telefon.