Hledání souboru na obrazovce se seznamem

  1. Během přehrávání USB, stiskněte (seznam).
    Zobrazí se obrazovka se seznamem aktuálně přehrávané položky.
    Při připojování zařízení USB k portu USB můžete stisknutím (zvuk) nebo (video) uspořádat seznam podle typu souboru.

  2. Stiskněte požadovanou položku.
    Zahájí se přehrávání.