Příprava zařízení Bluetooth®

V závislosti na kompatibilním zařízení s rozhraním BLUETOOTH, jako jsou smartphony, mobilní telefony nebo zvuková zařízení (dále „zařízení BLUETOOTH“) můžete poslouchat hudbu nebo volat v režimu handsfree. Podrobnosti o připojení naleznete v návodu dodaném se zařízením. Před připojením zařízení snižte hlasitost této jednotky; jinak může být reprodukován hlasitý zvuk.