Autorská práva

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Sony Corporation tyto známky používá na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.


Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo v jiných zemích.


Tento výrobek je chráněn určitými právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Používání nebo šíření takové technologie mimo tento produkt bez licence od společnosti Microsoft nebo od autorizované dceřiné společnosti Microsoft je zakázáno.


Apple a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované ve Spojených státech a jiných zemích.


Google, Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google LLC.


WebLink je registrovaná ochranná známka společnosti Abalta Technologies, Inc. v USA a ochranná známka v jiných zemích.


TENTO PRODUKT JE PŘEDMĚTEM LICENCE JAKO SOUČÁST PORTFOLIA LICENCÍ PATENTU MPEG-4 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ VYUŽITÍ KE (I) KÓDOVÁNÍ OBRAZU V SOULADU S NORMOU MPEG-4 („MPEG-4 VIDEO“) A/NEBO (II) DEKÓDOVÁNÍ OBRAZOVÉHO ZÁZNAMU AVC VIDEO, KTERÝ BYL ZAKÓDOVÁN SPOTŘEBITELEM BĚHEM OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI A/NEBO BYL ZÍSKÁN OD POSKYTOVATELE VIDEO OBSAHU, KTERÝ JE NA ZÁKLADĚ LICENCE OPRÁVNĚN POSKYTOVAT MPEG-4 VIDEO.
NEPOSKYTUJE SE ANI NELZE ODVOZOVAT LICENCI NA JAKÉKOLI JINÉ POUŽÍVÁNÍ.
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE, KTERÉ SE VZTAHUJÍ K PROPAGAČNÍMU, INTERNÍMU A KOMERČNÍMU POUŽITÍ A LICENCOVÁNÍ LZE ZÍSKAT OD SPOLEČNOSTI MPEG LA, LLC. VIZ
HTTP://WWW.MPEGLA.COMVšechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.