Rádio DAB (XAV-3550D(EUR))

No Station
  • Signál DAB nelze přijmout.
    • Proveďte automatické ladění.
    • Zkontrolujte připojení antény DAB (není součástí dodávky).
    • Zkontrolujte, zda je položka [Antenna Power] nastavena na [ON].
Receiving
  • Jednotka čeká na příjem stanice DAB.