Používání základního nastavení

Můžete nastavit položky v následujících kategoriích nastavení: Obecná nastavení (General), Nastavení zvuku (Sound), Nastavení zobrazení (Visual), BLUETOOTH Nastavení (Bluetooth).

  1. Stiskněte HOME a potom stiskněte tlačítko [Settings].
  2. Stiskněte jednu z kategorií nastavení.
    Položky, které lze nastavit, se liší v závislosti na zdroji a nastavení.
  3. Posouváním posuvníku nahoru a dolů vyberte požadovanou položku.

Návrat na předchozí zobrazení

Stiskněte (zpět).

Pokyny pro přepnutí na obrazovku přehrávání

Stiskněte (zpět na obrazovku přehrávání).