Připojení Rear View Camera

Po připojení volitelné zadní kamery k výstupu CAMERA IN můžete zobrazit obraz ze zadní kamery.

Ilustrace připojení zadní kamery k jednotce

Pokyny pro zobrazení obrazu ze zadní kamery

Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [Rear Camera].