Zrušení demonstračního režimu

  1. Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [Settings].
  2. Stiskněte [General] a potom stisknutím [Demo] nastavte na [OFF].
  3. Chcete-li ukončit nabídku nastavení, dvakrát stiskněte (zpět).