PTY zobrazí [PTY not found.].

  • Aktuální stanice není stanice RDS nebo je rozhlasový příjem slabý.