Obecná nastavení (General)

Language

Slouží k výběru jazyka zobrazení: [English], [Español], [Français], [Deutsch], [Italiano], [Português], [Русский], [ไทย], [], [简体中文], [繁體中文], [한국어], [Indonesia].


Demo

Aktivuje demonstrační režim: [OFF], [ON].


Date/Time

Položka Podrobnosti
Set Date/Time Nastaví datum a čas hodin: [Auto(RDS)], [Manual].
(XAV-3550D(EUR)): [Auto(DAB)], [Manual].
Date Format Slouží k výběru formátu: [DD-MM-YYYY], [MM-DD-YYYY], [YYYY-MM-DD].
Time Format Slouží k výběru formátu: [12-hour], [24-hour].

Beep

Aktivuje provozní signál: [OFF], [ON].


Rear View Camera

Slouží k výběru obrazu ze zadní kamery: [OFF], [Normal], [Reverse] (zrcadlový obraz).
[Guide Line Adjust] upravuje vodítko na obrazu ze zadní kamery.
Stisknutím bližší strany nebo vzdálenější strany (červené dílky) vodítka upravte.

Ilustrace nastavení zadní kamery

Stisknutím /// (vlevo/nahoru/vpravo/dolů) upravte polohu vodítka. Stisknutím (dovnitř) nebo (ven) upravte šířku vodítka.


Steering Control

Slouží k výběru vstupního režimu pro připojené dálkové ovládání. Před použitím nastavte shodný vstupní režim s připojeným dálkovým ovládáním, aby nedošlo k poruše.

Položka Podrobnosti
Custom Vstupní režim dálkového ovládání na volantu (podle pokynů (registrace/nastavení) zaregistrujte funkce v připojeném dálkovém ovládání).
Preset Vstupní režim drátového dálkového ovládání, kromě dálkového ovládání na volantu.
(registrace/nastavení) Zobrazí se obrazovka tlačítek na volantu.
Stiskněte a podržte tlačítko, které chcete přiřadit volantu. Tlačítko na obrazovce se rozsvítí (pohotovost).
Stiskněte a podržte tlačítko na volantu, kterému chcete funkci přiřadit. Tlačítko na obrazovce změní barvu (bude zvýrazněno nebo ohraničeno oranžovou čarou).
Další funkce registrujete zopakováním kroků a .

(K dispozici pouze tehdy, když je položka [Steering Control] nastavena na hodnotu [Custom].)

Poznámka

  • Během provádění nastavení nelze připojené dálkové ovládání používat, i když byly některé funkce již zaregistrovány. Použijte tlačítka na jednotce.
  • Pokud během registrace dojde k chybě, všechny zaregistrované údaje budou vymazány. Zahajte registraci znovu od začátku.
  • Tato funkce nemusí být u některých vozidel k dispozici. Informace o kompatibilitě vašeho vozidla naleznete na stránkách podpory.


Tuning Steps (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

Slouží k nastavení kroku ladění FM/AM pro příslušnou zemi: [50kHz/9kHz], [100kHz/10kHz], [200kHz/10kHz].


Factory Reset

Obnoví všechna tovární nastavení.


Firmware Version

Zaktualizuje a ověří verzi firmwaru.


Open Source Licenses

Zobrazí licence na software.