Další nastavení během přehrávání

Při připojování zařízení USB k portu USB a přehrávání videa se stisknutím (možnost) zobrazí další nastavení.

Picture EQ

Upraví kvalitu obrazu podle vašich preferencí: [Dynamic], [Standard], [Theater], [Custom]. (K dispozici, pouze když je použita parkovací brzda.)


Aspect

Vybere poměr stran pro obrazovku jednotky. (K dispozici, pouze když je použita parkovací brzda.)

Položka Podrobnosti
Normal Zobrazí obraz 4:3 v jeho původní velikosti; obrazovka 16:9 bude doplněna o postranní pruhy.
Zoom Zobrazí obraz 16:9, který byl převeden na formát 4:3 Letter Box.
Full Zobrazí obraz 16:9 v původní velikosti.
Captions Vodorovně zvětší obraz a zároveň zachová titulky na obrazovce.