Údržba

Výměna lithiové baterie (CR2025) dálkového ovladače (XAV-3500(E)/XAV-3500(LA)/XAV-3500(IN))

Když klesne napětí baterie, dosah dálkového ovladače se zkrátí.


UPOZORNĚNÍ

V případě chybné výměny hrozí exploze baterie. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Ilustrace správného vložení lithiové baterie do dálkového ovladače

A: Lithiová baterie (CR2025) stranou + nahoru

Poznámka

  • Uchovávejte lithiovou baterii mimo dosah dětí. Pokud dojde ke spolknutí baterie, okamžitě vyhledejte lékaře.