Žádný zvuk/zvuk přeskakuje/praskání zvuku.

 • Nesprávné připojení.
 • Zkontrolujte propojení mezi touto jednotkou a připojným zařízením a nastavte volič vstupu zařízení na zdroj odpovídající této jednotce.
 • Nesprávná instalace
  • Nainstalujte jednotku pod úhlem méně než 30° na pevnou část vozu.
 • Jednotka je pozastavena/stopa se posunuje rychle dozadu/dopředu.
 • Nesprávně provedená nastavení výstupů.
 • Příliš nízká hlasitost.
 • Je aktivována funkce ATT.
 • Nepodporovaný formát.
  • Zkontrolujte, zda jednotka podporuje tento formát.