Hledání stanice podle názvu stanice

Nejdříve nastavte [Seek By] na [A-Z] pro hledání podle názvu stanice.

  1. Stiskněte (seznam).

    Zobrazí se seznam stanic.

  2. Stiskněte požadovanou stanici.

Pokyny pro hledání z obrazovky přehrávání

Stisknutím SEEK+/– přepnete na předchozí/další stanici.

Pokyny pro aktualizaci seznamu stanic

Stiskněte (seznam) a potom stiskněte [Auto Tune].