Přehrávání ze zařízení BLUETOOTH

Můžete přehrávat obsah z připojeného zařízení, které podporuje BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

  1. Navažte připojení BLUETOOTH se zvukovým zařízením.
  2. Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [BT Audio].
  3. Zahajte přehrávání na zvukovém zařízení.

Poznámka

  • V závislosti na zvukovém zařízení se na této jednotce nemusí zobrazovat informace jako titul, číslo/čas stopy a stav přehrávání.
  • I když je v této jednotce změněn zdroj, přehrávání zvukového zařízení se nezastaví.

Přizpůsobení úrovně hlasitosti zařízení BLUETOOTH ostatním zdrojům

Můžete omezit rozdíly hlasitosti mezi touto jednotkou a zařízením BLUETOOTH:
Během přehrávání stiskněte (možnost) a potom nastavte [Input Level] mezi -6 a +6.