Poslouchání rádia

Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [Radio].

Ovládací prvky/indikace příjmu

Ilustrace obrazovky rádia

A. Aktuální pásmo

Změňte pásmo (FM1, FM2, FM3, AM1 nebo AM2).

B. Aktuální frekvence, název programové služby*, indikace RDS (Radio Data System)*

*K dispozici pouze při příjmu RDS.

C. (možnost rádia)

Otevře nabídku možnosti rádia.

D. SEEK-/SEEK+

Automatické ladění.

E. / (vlevo/vpravo)

Ruční ladění.
Stisknutím a podržením můžete postupně přeskakovat kmitočty.

F. Čísla předvoleb

Vyberte předvolbu stanice. Potažením prstem vpravo/vlevo zobrazíte další předvolby stanic.
Stisknutím a podržením uložíte aktuální kmitočet do dané předvolby.