Spárování a připojení k zařízení BLUETOOTH

Při prvním připojení zařízení BLUETOOTH je nutná vzájemná registrace zařízení (takzvané „spárování“). Spárování umožňuje této jednotce a ostatním zařízením vzájemné rozpoznání.

 1. Umístěte zařízení BLUETOOTH tak, aby bylo maximálně 1 m od této jednotky.
 2. Stiskněte tlačítko HOME, pak stiskněte tlačítko [Settings].
 3. Stiskněte [Bluetooth].
 4. Stiskněte [Bluetooth Connection] a potom stiskněte [ON].
  Signál BLUETOOTH je zapnutý a rozsvítí se (BLUETOOTH) na stavovém panelu jednotky.
 5. Stiskněte [Pairing].
  Zatímco je jednotka v pohotovostním režimu párování, bliká (BLUETOOTH).
 6. Zahajte postup spárování v zařízení BLUETOOTH, aby zařízení nalezlo tuto jednotku.
 7. Vyberte název vašeho modelu zobrazený v zařízení BLUETOOTH.
  Pokud se název modelu nezobrazí, opakujte postup od kroku 5.
  Pokud se zobrazí potvrzení připojení, pomocí zařízení BLUETOOTH potvrďte připojení a potom stiskněte [OK] na jednotce a/nebo zařízení BLUETOOTH.
 8. Pokud zařízení BLUETOOTH vyžaduje zadání hesla*, zadejte [0000].
  Po provedení spárování zůstane (BLUETOOTH) svítit.

  *V závislosti na zařízení BLUETOOTH může být heslo označováno jako „přístupový kód“, „kód PIN“, „číslo PIN“, „heslo“ apod.

 9. Vybráním této jednotky v zařízení BLUETOOTH navažte připojení BLUETOOTH.
  Při navázání připojení se rozsvítí (mobilní telefon) nebo (audio).

Poznámka

 • Jednotku lze připojit pouze k jednomu zařízení BLUETOOTH najednou.
 • Chcete-li připojení BLUETOOTH přerušit, vypněte připojení z jednotky nebo ze zařízení BLUETOOTH.