Ladění

 1. Vyberte požadované pásmo (FM1, FM2, FM3, AM1 nebo AM2).
 2. Proveďte ladění.

  Pokyny pro automatické ladění

  Stiskněte SEEK–/SEEK+.
  Hledání se zastaví, když jednotka nalezne stanici.

  Pokyny pro ruční ladění

  Stisknutím a podržením /(vlevo/vpravo) najděte přibližnou frekvenci, poté opakovaným stisknutím /(vlevo/vpravo) jemně dolaďte na požadovanou frekvenci.

Ruční uložení

Během příjmu stanice, kterou chcete uložit, stiskněte a podržte číslo požadované předvolby.

Příjem uložených stanic

Vyberte pásmo a potom stiskněte číslo požadované předvolby.