BLUETOOTH Nastavení (Bluetooth)

Bluetooth Connection

Aktivuje signál BLUETOOTH: [OFF], [ON], [Pairing] (přejde do pohotovostního párovacího režimu).


Bluetooth Device Info

Zobrazuje informace zařízení BLUETOOTH, které je připojeno k jednotce.
(K dispozici, pouze když je možnost [Bluetooth Connection] nastavena na [ON] a zařízení BLUETOOTH je připojeno k jednotce.)


Bluetooth Reset

Inicializuje všechna nastavení související s BLUETOOTH, například informace o párování, historie hovorů, historie připojených zařízení BLUETOOTH atd.