Kvalita zvuku z telefonu je nízká.

  • Kvalita zvuku z telefonu závisí na příjmu mobilního telefonu.
    • Pokud je slabý signál, přesuňte vozidlo na místo s lepším příjmem signálu.