Ovládání audio zařízení (připojení Bluetooth)

Pokud vaše zařízení Bluetooth podporuje funkci ovládání zařízení (kompatibilní protokol: AVRCP), jsou k dispozici následující operace. Následující funkce se mohou lišit v závislosti na zařízení Bluetooth, nahlédněte proto do návodu k obsluze dodaného se zařízením.

Pomocí dotykového snímače na pravém sluchátku můžete provádět následující operace.

  • Přehrát/pozastavit: klepnutí na dotykový snímač.

  • Přeskočit na začátek následující stopy: dvě rychlá klepnutí na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy).

  • Přeskočit na začátek předchozí stopy (nebo aktuální stopy během přehrávání): 3 rychlá klepnutí na dotykový snímač (s intervalem přibližně 0,3 sekundy).

Pokud byla dotykovému snímači přiřazena funkce nastavení hlasitosti pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“, můžete pomocí jednotky sluchátka, kterému je funkce přiřazena, provádět následující operace.

  • Zvýšení hlasitosti: Klepněte na dotykový snímač během přehrávání hudby. Hlasitost se zvýší o 1 krok.
  • Snížení hlasitosti: Podržte prst na dotykovém snímači během přehrávání hudby. Hlasitost se bude plynule snižovat. Sundejte prst z dotykového snímače při požadované úrovni hlasitosti.

Když hlasitost dosáhne maximálního nebo minimálního nastavení, ozve se zvuková výstraha.

Poznámka

  • Ve výchozích nastaveních z výroby hlasitost nelze upravit na sluchátkách. Upravte hlasitost na připojeném zařízení. Pokud nemůžete upravit hlasitost na připojeném zařízení, nainstalujte do smartphonu aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a upravte hlasitost touto aplikací.
    Pokud používáte aplikaci „Sony | Headphones Connect“, můžete funkci nastavení hlasitosti přiřadit dotykovému snímači na sluchátkách.
  • Při špatných podmínkách komunikace nemusí zařízení Bluetooth na ovládání sluchátek reagovat správně.
  • Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na připojeném zařízení, hudebním softwaru nebo používané aplikaci. V některých případech může zařízení při provádění operací popsaných výše fungovat jinak nebo nemusí fungovat vůbec.