Resetování sluchátek

Pokud sluchátka nelze zapnout nebo je nelze ovládat, i když jsou zapnutá, resetujte je. Resetujte vždy pouze jednu z jednotek sluchátka.

 1. Vložte jednotku sluchátka do nabíjecího pouzdra.

  Po vložení sluchátek do nabíjecího pouzdra zavřete víko nabíjecího pouzdra.

 2. Připojte nabíjecí pouzdro k elektrické zásuvce.

  Použijte dodaný kabel USB Type-C a běžně dostupný napájecí adaptér USB.

 3. Otevřete a zavřete víko nabíjecího pouzdra více než 5krát během 20 sekund.

  Kontrolka (červená) nabíjecího pouzdra začne blikat.

  Po dokončení resetování kontrolka (zelená) nabíjecího pouzdra 4krát blikne ( ).

 4. Vyjměte jednotku sluchátka z nabíjecího pouzdra, nastavte druhou jednotku sluchátka do nabíjecího pouzdra a poté znovu spusťte operaci od kroku 1.

Informace o registraci (párování) zařízení a další nastavení zůstanou zachována.
Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci pro obnovení továrního nastavení.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést resetování.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0026/h_zz/