Bezpečnostní opatření

Komunikace prostřednictvím Bluetooth

 • Bezdrátová technologie Bluetooth má dosah přibližně 10 m. Maximální vzdálenost pro komunikaci se může lišit v závislosti na přítomnosti překážek (osob, kovových předmětů, stěn apod.) nebo na elektromagnetickém prostředí.
 • Mikrovlny vysílané ze zařízení Bluetooth mohou ovlivnit činnost elektronických lékařských zařízení. Na následujících místech je nutné sluchátka s mikrofonem a další zařízení Bluetooth vypnout, protože mohou způsobit nehodu:
  • v nemocnicích, ve vlaku v blízkosti vyhrazených sedadel, na místech s přítomností hořlavého plynu a v blízkosti automatických dveří či požárních alarmů.
 • Tento výrobek při používání v bezdrátovém režimu vysílá rádiové vlny. Při používání výrobku v bezdrátovém režimu na palubě letadla se řiďte pokyny posádky ohledně přípustného používání zařízení v bezdrátovém režimu.
 • Kvůli vlastnostem bezdrátové technologie Bluetooth může být zvuk přehrávaný na těchto sluchátkách oproti vysílajícímu zařízení opožděn. Následkem toho nemusí být zvuk při sledování filmů nebo hraní her synchronizován s obrazem.
 • Tato sluchátka podporují bezpečnostní funkce, které jsou v souladu se standardem Bluetooth, pro zajištění bezpečnosti při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth. V závislosti na nakonfigurovaných nastaveních a dalších faktorech však nemusí být toto zabezpečení dostatečné. Při komunikaci pomocí bezdrátové technologie Bluetooth buďte opatrní.
 • Společnost Sony nenese zodpovědnost za škody ani ztráty způsobené únikem informací, ke kterému dojde při používání komunikace Bluetooth.
 • Připojení Bluetooth se všemi zařízeními Bluetooth nemůže být zaručeno.
  • Zařízení Bluetooth připojená ke sluchátkům musí splňovat standard Bluetooth předepsaný organizací Bluetooth SIG, Inc. a musí být certifikována jako vyhovující.
  • I když připojené zařízení odpovídá standardu Bluetooth, mohou nastat případy, kdy není možné připojit zařízení Bluetooth kvůli jeho vlastnostem nebo specifikacím nebo kdy se kvůli nim liší způsob ovládání, zobrazení nebo používání.
  • Při hands-free telefonování pomocí sluchátek se může v závislosti na připojeném zařízení nebo prostředí komunikace ozývat šum.
 • V závislosti na připojovaném zařízení může zahájení komunikace nějakou dobu trvat.

Poznámka ke statické elektřině

 • Statická elektřina nahromaděná v těle může způsobit jemné brnění v uších. Abyste tento efekt omezili, používejte oblečení z přírodních materiálů, které potlačuje tvorbu statické energie.

Poznámky k nošení sluchátek s mikrofonem

 • Po použití vyjímejte sluchátka z uší pomalu.
 • Protože sluchátka sedí pevně v uších, jejich natlačení silou do uší nebo rychlé sejmutí může způsobit poškození bubínku. Při nasazení sluchátek může membrána reproduktoru způsobovat cvakání. Nejedná se o závadu.

Další poznámky

 • Nevystavujte sluchátka s mikrofonem nadměrným nárazům, jedná se o citlivé zařízení.
 • Dotykové snímače nemusí správně fungovat, pokud na dotykové snímače nalepíte nálepky nebo jiné přilnavé předměty.
 • Funkce Bluetooth nemusí fungovat s mobilním telefonem v závislosti na podmínkách signálu a okolním prostředí.
 • Pokud při používání sluchátek začnete pociťovat nepříjemné pocity, okamžitě je přestaňte používat.
 • Dlouhodobé používání nebo skladování může způsobit poškození nebo zhoršení kvality koncovek sluchátek.
 • Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Pokud do sluchátek vnikne voda nebo nečistota, ihned je přestaňte používat a poraďte se s nejbližším prodejcem produktů značky Sony. V následujících případech buďte obzvláště opatrní.
  • Při používání sluchátek v blízkosti umývadla nebo nádoby s kapalinou
   Dávejte pozor, aby sluchátka nespadla do umývadla nebo do nádoby s vodou.
  • Při používání sluchátek v dešti nebo sněhu nebo ve vlhkém prostředí

Čištění sluchátek

 • Pokud se sluchátka zašpiní, otřete je dočista měkkým suchým hadříkem. Pokud jsou sluchátka výrazně znečištěná, namočte hadr do slabého roztoku neutrálního mycího prostředku a před čištěním sluchátek jej důkladně vyždímejte. Nepoužívejte rozpouštědla, jako je ředidlo, benzen nebo alkohol, mohlo by dojít k poškození povrchu.

Nepoužívejte sluchátka v blízkosti lékařských přístrojů

 • Rádiové vlny mohou ovlivnit činnost kardiostimulátorů a lékařských přístrojů. Nepoužívejte sluchátka na místech plných lidí, například v přelidněných vlacích nebo v nemocnicích.
 • Tato sluchátka (včetně příslušenství) obsahují magnety, které mohou rušit kardiostimulátory, programovatelné ventily shuntu pro léčbu hydrocefalu a jiné lékařské přístroje. Neumisťujte sluchátka do blízkosti osob, které používají takové zdravotnické prostředky. Pokud podobný zdravotnický prostředek používáte, před použitím sluchátek se poraďte se svým lékařem.

Nepřibližujte se se sluchátky k magnetickým kartám

 • Sluchátka obsahují magnety. Pokud magnetickou kartu přiblížíte k sluchátkům, může to negativně ovlivnit magnet karty, která potom může být nepoužitelná.