Doba nabíjení je příliš dlouhá.

  • Zkontrolujte, zda jsou nabíjecí pouzdro a počítač propojeny přímo a nikoli přes rozbočovač USB.
  • Ověřte, že používáte dodaný kabel USB Type-C.
  • V závislosti na nastavení různých funkcí a podmínkách použití se může rychlost spotřeby baterie levé a pravé jednotky lišit.
    V důsledku toho se doba nabíjení baterií levé a pravé jednotky může lišit, nejedná se však o závadu.
  • Nabíjet se doporučuje na místě s okolní teplotou mezi 15 °C a 35 °C. Mimo tento rozsah nemusí být možné účinné nabíjení.
  • Při bezdrátovém nabíjení se tento proces může zpomalit nebo zastavit, pokud se nabíjecí pouzdro na bezdrátové nabíjecí podložce vychýlí.
  • Při bezdrátovém nabíjení se tento proces může při vysokých nebo nízkých teplotách zpomalit nebo zastavit, a to v závislosti na použité bezdrátové nabíjecí podložce.
  • V jiných než výše uvedených případech restartujte počítač a zkuste postup připojení USB zopakovat.