Přístup k informacím podpory z aplikace „Sony | Headphones Connect

Z aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete otevřít nejnovější informace podpory.

  1. Na obrazovce aplikace „Sony | Headphones Connect“ vyberte možnost [Help].
  2. Zobrazí se obrazovka [Headphones Connect Help] s informacemi podpory.
  3. Vyberte požadovanou položku.