Používání funkce Google Assistant

Pomocí funkce Google Assistant, kterou jsou vybaveny smartphony, můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat smartphone nebo provést hledání.


Kompatibilní smartphony

 • Smartphony se systémem Android 6.0 nebo novějším (je nutná nejnovější verze aplikace Google app.)
 1. Otevřete aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavte funkci dotykového snímače jako Google Assistant.

  Funkci Google Assistant lze přiřadit jako dotykový snímač jednotce sluchátka, ke které je přiřazena funkce přehrávání hudby. Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku.

  Při prvním použití funkce Google Assistant spusťte aplikaci Google Assistant, klepněte na tlačítko [Finish headphones setup] na zobrazení konverzací a proveďte úvodní nastavení aplikace Google Assistant podle pokynů na obrazovce.

  Podrobnosti o aplikaci „Sony | Headphones Connect“ naleznete na následující adrese.

  https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

 2. Funkci Google Assistant můžete použít vyslovením „Ok Google“ nebo stisknutím dotykového snímače.

  Ilustrace ukazující umístění dotykových snímačů (A) na sluchátkách

  Ilustrace ukazující umístění mikrofonů (B) na sluchátkách

  A: Dotykové snímače (levý, pravý)

  B: Mikrofony (levý, pravý)

  • Podržením prstu na dotykovém snímači zadáte hlasový příkaz a uvolněním prstu jej ukončíte.
  • Pokud není během podržení prstu na dotykovém snímači detekován žádný hlasový příkaz, po uvolnění prstu se načtou oznámení.

Podrobnosti o aplikaci Google Assistant naleznete na následujících webových stránkách:

https://assistant.google.com

Ovládání sluchátek s funkcí Google Assistant

Pomocí funkce Google Assistant můžete vyslovením určitých slov ovládat nastavení potlačení hluku a další funkce sluchátek.
Podrobnosti naleznete na následující webové stránce (*):

https://support.google.com/assistant/answer/7172842#headphones

* Sluchátka nejsou kompatibilní se všemi specifikacemi popsanými na webové stránce.

Tip

 • Zkontrolovat nebo aktualizovat verzi softwaru sluchátek můžete pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 • Pokud funkce Google Assistant není k dispozici například kvůli chybějícímu připojení k síti, z obou jednotek sluchátek (nebo z jednotky sluchátka, které máte nasazené) uslyšíte hlasové upozornění „The Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena).
 • Pokud v zobrazení konverzací v aplikaci Google Assistant nevidíte tlačítko [Finish headphones setup], odstraňte informace o spárování sluchátek v nastavení funkce Bluetooth ve smartphonu a proveďte spárování znovu.
 • Funkci Google Assistant lze přiřadit jednotce sluchátek, pro kterou má dotykový snímač přiřazenu funkci přehrávání hudby. Chcete-li použít funkci Google Assistant na některé jednotce sluchátka, přiřaďte funkci přehrávání hudby té jednotce sluchátka, kterou chcete použít, a poté přiřaďte funkci Google Assistant.
  Na jednotce sluchátek, ke které není přiřazena funkce přehrávání hudby, nelze použít funkci Google Assistant.
  Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit přiřazení funkcí dotykovým snímačům na levém a pravém sluchátku.

Poznámka

 • Funkci Google Assistant a funkci Amazon Alexa nelze přiřadit sluchátkům současně.
 • V některých zemích, oblastech nebo jazycích nemusí být funkce Google Assistant k dispozici.
 • Možnosti používání sluchátek s funkcí Google Assistant závisí na specifikacích funkce Google Assistant.
 • Specifikace funkce Google Assistant se mohou bez upozornění změnit.