Zapnutí sluchátek

Když jsou sluchátka umístěna v nabíjecím pouzdru

  1. Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

    Sluchátka se automaticky zapnou.
    Když z nabíjecího pouzdra vyjmete pouze jedno sluchátko, zapne se jen toto vyjmuté sluchátko.

    Při nasazení sluchátek do uší se ozve hlasové oznámení informující o zbývající kapacitě baterie.

Když sluchátka nejsou umístěna v nabíjecím pouzdru

Pokud nejsou sluchátka nasazena na uších přibližně po dobu 15 minut od vyjmutí z nabíjecího pouzdra, automaticky se vypnou. V tomto případě můžete sluchátka zapnout klepnutím na dotykový snímač sluchátek nebo jejich nasazením do uší. Sluchátka se také zapnou, když je vložíte do nabíjecího pouzdra, a poté je z pouzdra vyndáte.

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit nastavení sluchátek tak, aby se nevypínala automaticky.

Při zapnutí sluchátek

Ve výchozím nastavení se funkce potlačení hluku zapne automaticky. Pokud byla při posledním použití sluchátek změněna nastavení potlačení hluku, nastavení zůstanou zachována. Po vyjmutí obou jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra je navázáno spojení mezi levou a pravou jednotkou.
Při prvním zapnutí po zakoupení sluchátek a okamžitě po inicializaci sluchátka přejdou do režimu párování Bluetooth.