Nelze uskutečnit párování.

  • Přibližte sluchátka a zařízení Bluetooth na vzdálenost menší než 1 m.
  • Při prvním párování po zakoupení, inicializaci nebo opravě se sluchátka automaticky přepnou do režimu párování po vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra. Při párování druhého a dalšího zařízení aktivujete režim párování tak, že si nasadíte sluchátka do obou uší a poté přibližně 5 sekund podržíte prsty současně na dotykových snímačích na levém a pravém sluchátku.
  • Při opakovaném párování zařízení po inicializaci nebo opravě sluchátek je možné, že nebudete moci spárovat zařízení, pokud si zachová informace o párování sluchátek (iPhone nebo jiné zařízení). V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného zařízení a poté je znovu spárujte.
  • Restartujte připojené zařízení, například smartphone nebo počítač, který používáte, a znovu spárujte sluchátka a zařízení.
  • Resetujte sluchátka.
  • Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.