Nízká kvalita zvuku

 • Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chat úspěšná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku, nebo funkcí volání.
  Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
  • Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Je možné použít různé velikosti levé a pravé koncovky sluchátek.
   Aplikace „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku.
  • Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena na uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejhlouběji do zvukovodu.
 • Pokud je hlasitost na připojeném zařízení příliš vysoká, snižte ji.
 • Přepněte připojení Bluetooth na profil A2DP pomocí připojeného zařízení, když jsou sluchátka a zařízení Bluetooth spojena přes připojení HFP nebo HSP Bluetooth.
 • Pokud se sluchátka připojí k dříve připojenému zařízení Bluetooth, po zapnutí mohou sluchátka navázat pouze připojení HFP/HSP Bluetooth. Pomocí připojeného zařízení navažte připojení A2DP Bluetooth.
 • Při poslechu hudby uložené v počítači pomocí sluchátek může být prvních několik sekund po navázání připojení kvalita zvuku špatná (například špatně slyšitelný hlas vokalisty apod.). Je tomu tak kvůli specifikaci počítače (na počátku používá prioritu stabilního připojení a až po pár sekundách přepne na prioritu kvality zvuku), nejedná se o závadu sluchátek.
  Jestliže se kvalita zvuku po několika sekundách nezlepší, navažte připojení A2DP pomocí počítače. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.