Poslech okolního zvuku při přehrávání hudby (režim okolního zvuku)

Během poslechu hudby můžete slyšet okolní zvuk přes mikrofony zabudované v levé a pravé jednotce sluchátek.

Aktivace režimu okolního zvuku

Při zapnuté funkci potlačení hluku klepněte na dotykový snímač na levém sluchátku.

Změna nastavení režimu okolního zvuku

Nastavení režimu okolního zvuku lze změnit připojením smartphonu (s nainstalovanou aplikací „Sony | Headphones Connect“) ke sluchátkům prostřednictvím připojení Bluetooth.

Zaměření na hlas: Budou potlačeny nežádoucí hluky při zaznamenání hlášení nebo hlasů lidí, abyste je slyšeli při poslechu hudby.

Vypnutí režimu okolního zvuku

Režim okolního zvuku vypnete klepnutím na dotykový snímač na levém sluchátku.

Při každém klepnutí se funkce přepne následujícím způsobem.


Funkce potlačení hluku: ON

Ozve se hlasové upozornění: „Noise canceling“ (Potlačení hluku).

Režim okolního zvuku: ON

Ozve se hlasové upozornění: „Ambient sound“ (Okolní zvuk).

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak používat režim okolního zvuku.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0023/h_zz/

Tip

 • Nastavení režimu okolního zvuku změněná pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ se uloží do sluchátek. Můžete poslouchat hudbu při použití uložených nastavení režimu okolního zvuku i v případě, že sluchátka připojíte k jiným zařízením, na kterých není aplikace „Sony | Headphones Connect“ nainstalovaná.
 • Můžete vybrat jednu z následujících možností v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ a nastavit, jak se mají funkce změnit, když klepnete na levou jednotku sluchátka.
  • Funkce potlačení hluku: ON Režim okolního zvuku: ON  Funkce potlačení hluku: OFF / Režim okolního zvuku: OFF
  • Funkce potlačení hluku: ON Režim okolního zvuku: ON
  • Režim okolního zvuku: ON Funkce potlačení hluku: OFF / Režim okolního zvuku: OFF
  • Funkce potlačení hluku: ON Funkce potlačení hluku: OFF / Režim okolního zvuku: OFF

Poznámka

 • V závislosti na okolí a typu/hlasitosti přehrávaného zvuku nemusí být okolní zvuk slyšet ani při použití režimu okolního zvuku. Nepoužívejte sluchátka v místech, kde omezení vnímání okolního zvuku může vést k ohrožení, například na silnici, kde jezdí automobily a jízdní kola.
 • Pokud nejsou sluchátka nasazena správně, režim okolního zvuku nemusí fungovat správně. Otočte sluchátka tak, abyste je správně vložili do uší.
 • Nezakrývejte mikrofony v levém a pravém sluchátku rukama. Pokud jsou zakryty, funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku nemusí pracovat správně nebo může být slyšet pískání (zpětná vazba). V takovém případě odtáhněte ruce od levého a pravého mikrofonu.
  Tato sluchátka jsou vybavena funkcí pro detekci pípání (zpětné vazby) a zrušení zvuku v krátkém čase.
  Ve výjimečných případech se funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku mohou dočasně vypnout v reakci na vysoký tón, například alarm nebo elektronický zvuk, avšak funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku se přibližně za sekundu automaticky vrátí.
 • Pokud je režim okolního zvuku aktivován v poměrně hlučném prostředí, může být hluk slyšet. Nejedná se o závadu. V takovém případě nastavte funkci potlačení hluku na ON nebo nastavte funkci potlačení hluku a režim okolního zvuku na OFF.