Inicializace sluchátek pro obnovení továrního nastavení

Pokud sluchátka nefungují správně ani po provedení resetu, proveďte jejich inicializaci.

 1. Vložte sluchátka do nabíjecího pouzdra.

  Po nastavení sluchátek nechte víko nabíjecího pouzdra otevřené.

 2. Podržení prstu na dotykových snímačích na levém a pravém sluchátku po dobu přibližně 10 sekund.

  Kontrolka (červená) nabíjecího pouzdra začne blikat.

 3. Prsty zvedněte do 5 sekund od chvíle, kdy začnou blikat indikátory.

  Po dokončení inicializace kontrolka (zelená) nabíjecího pouzdra 4krát blikne ( ).

Tato operace obnoví tovární nastavení hlasitosti apod. a vymaže všechny informace o párování. V takovém případě odstraňte informace o párování sluchátek z daného připojeného zařízení a poté je opět spárujte.

Pokud sluchátka ani po inicializaci nefungují správně, obraťte se na nejbližšího prodejce produktů značky Sony.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak provést inicializování.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0027/h_zz/

Tip

 • Sluchátka můžete inicializovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Poznámka

 • Pokud není napětí baterie nabíjecího pouzdra dostatečné, inicializace sluchátek nezačne. Nabijte nabíjecí pouzdro.
 • Pokud neuvolníte prst do 5 sekund po zahájení blikání kontrolky v kroku 3, sluchátka nebudou inicializována. Opakujte akci od kroku 2.
 • Pokud po zakoupení sluchátek aktualizujete software, software zůstane aktualizovaný i po provedení inicializace.
 • Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, bude obnoveno i výrobní nastavení jazyka.