Bezdrátové připojení k zařízením Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho zařízení Bluetooth umožňuje bezdrátový poslech hudby a volání pomocí sluchátek.

Registrace zařízení (párování)

Abyste použili funkci Bluetooth, musí být obě připojovaná zařízení dopředu zaregistrována. Operace zaregistrování zařízení se nazývá „registrace zařízení (párování)“.

Spárujte sluchátka a zařízení ručně.

Připojení ke spárovanému zařízení

Jakmile je zařízení spárováno se sluchátky, není nutné je párovat znovu. K zařízením, která již byla se sluchátky spárována, se připojte způsobem vhodným pro jednotlivá zařízení.