O indikátoru

Prostřednictvím indikátoru nabíjecího pouzdra můžete sledovat různé stavy sluchátek/nabíjecího pouzdra.

: Rozsvítí se zeleně / : Rozsvítí se oranžově / : Rozsvítí se červeně / -: Zhasne

Indikace zbývající kapacity baterie

Pokud jsou v nabíjecím pouzdře uloženy levé i pravé jednotky sluchátek: zobrazuje zbývající nabití baterie sluchátek s nižší z hodnot množství zbývající energie u levé a pravé jednotky sluchátka.

Pokud je v nabíjecím pouzdře uložena levá nebo pravá jednotka sluchátka: zobrazuje zbývající nabití baterie sluchátka uloženého v nabíjecím pouzdře.

Pokud jsou obě sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra: zobrazuje zbývající nabití baterie nabíjecího pouzdra.


Po otevření nebo zavření víka nabíjecího pouzdra nebo po odpojení kabelu USB-C po dokončení nabíjení se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývající kapacitě baterie.

 • Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a baterie sluchátek je plně nabitá / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a baterie nabíjecího pouzdra je plně nabitá
  (rozsvítí se zeleně po dobu asi 6 sekund)
 • Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie sluchátek je 94 % nebo méně / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 30 % nebo méně
  (rozsvítí se oranžově po dobu asi 6 sekund)

Po vyjmutí sluchátek z nabíjecího pouzdra nebo po uložení sluchátek do nabíjecího pouzdra se kontrolka rozsvítí následujícím způsobem, a to v závislosti na zbývající kapacitě baterie.

 • Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a baterie sluchátek je plně nabitá / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a baterie nabíjecího pouzdra je plně nabitá
  (rozsvítí se zeleně po dobu asi 3 sekund)
 • Když jsou sluchátka uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie sluchátek je 94 % nebo méně / Když sluchátka nejsou uložena v nabíjecím pouzdře a zbývající kapacita baterie nabíjecího pouzdra je 30 % nebo méně
  (rozsvítí se oranžově po dobu asi 3 sekund)

Nabíjení

Můžete zkontrolovat stav nabíjení.

 • Během nabíjení sluchátek / během nabíjení nabíjecího pouzdra
  (rozsvítí se oranžově)
 • Když je baterie plně nabitá při zahájení nabíjení sluchátek / nabíjecího pouzdra
  – – – (rozsvítí se oranžově asi na 1 minutu a poté zhasne)
 • Když se baterie plně nabije a nabíjení je dokončeno
  – – – – – – (zhasne)
 • Při bezdrátovém nabíjení, když je nabíjení přepnuto na nabíjení ze zásuvky pomocí kabelu USB-C / když je víko nabíjecího pouzdra otevřené nebo zavřené / když jsou sluchátka vložena na nabíjecího pouzdra nebo jsou z něj vyjmuta
  – – – – (zhasne asi na 0,3 sekundy a poté se rozsvítí oranžově)
 • Abnormální teplota
  - - - - (opakovaně blikne dvakrát červeně)
 • Abnormální nabíjení
  - - - - (opakovaně pomalu bliká červeně)

Ostatní

Tip

 • Při nošení sluchátek můžete zkontrolovat různé stavy sluchátek pomocí hlasových upozornění.