Prohlášení o licenci

Poznámky k licenci

Tento výrobek obsahuje software, který společnost Sony používá v rámci licenční smlouvy s majitelem autorských práv. Majitel autorských práv na software vyžaduje, abychom zákazníkům oznámili obsah této smlouvy.
Přečtěte si obsah licence.
Obsah licence si můžete přečíst na následující adrese URL.
https://rd1.sony.net/help/mdr/sl/21/

Prohlášení ohledně služeb nabízených třetími stranami

Služby nabízené třetími stranami mohou být změněny, pozastaveny nebo ukončeny bez předchozího upozornění. Společnost Sony nenese v těchto situacích žádnou odpovědnost.