Jak udržovat software aktuální (pro pohodlné používání sluchátek)

Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete nainstalovat nejnovější software sluchátek, abyste mohli využít nové funkce nebo vyřešit případné problémy se sluchátky.

Sluchátka používejte vždy s nainstalovaným nejnovějším softwarem.

Podrobné informace o nejnovějším softwaru sluchátek a aktualizaci softwaru naleznete na webových stránkách podpory.


Když je v aplikaci „Sony | Headphones Connect“ zapnuto nastavení [Automatic download of software] (výchozí nastavení), stažení a přenos softwaru budou zahájeny automaticky.

Software sluchátek můžete aktualizovat také následujícím způsobem.

 1. Stáhněte aktualizaci softwaru ze serveru do smartphonu, ve kterém je nainstalována aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 2. Přeneste aktualizaci softwaru ze smartphonu do sluchátek.
 3. Aktualizujte software sluchátek podle zobrazených pokynů.

Poznámka

 • Před aktualizací doporučujeme funkci automatického vypnutí sluchátek vypnout.
  Když ve výchozím nastavení sluchátka nenosíte asi 15 minut, sluchátka se automaticky vypnou. Toto nastavení lze změnit pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
 • Pokud je k mobilnímu zařízení používanému pro aktualizaci připojeno jakékoliv jiné Bluetooth zařízení, vypněte všechna zařízení Bluetooth, dokud nebude aktualizace dokončena.
  Software nelze aktualizovat, pokud je mobilní zařízení připojeno k jiným zařízením kompatibilním s Bluetooth Low Energy (například nositelná zařízení, chytré hodinky atd.).
 • Pokud aktualizaci nelze dokončit, poznamenejte si následující.
  • Zavřete všechny aplikace nainstalované v mobilním zařízení s výjimkou aplikace „Sony | Headphones Connect“.
  • Úplně nabijte sluchátka a mobilní zařízení.
  • Před zahájením aktualizace si co nejblíže k sobě nasaďte sluchátka a mobilní zařízení, které používáte pro aktualizaci.
  • Aktualizaci nespouštějte, pokud jsou poblíž zařízení bezdrátové sítě LAN nebo jiná zařízení Bluetooth.
  • Před aktualizací softwaru vypněte úsporný režim (*) smartphonu.
   V závislosti na verzi operačního systému smartphonu nemusí být aktualizace dokončena v režimu úspory energie.

  *Názvy se mohou lišit v závislosti na smartphonu, který používáte.