Používání funkce hlasového asistenta (Siri)

Pomocí funkce Siri, kterou jsou vybavena zařízení iPhone, můžete mluvením do mikrofonů sluchátek ovládat zařízení iPhone.

 1. Zapněte Siri.

  V zařízení iPhone vybráním možnosti [Settings] - [Siri & Search] zapněte funkci [Press Home for Siri] a [Allow Siri When Locked].

  Výše uvedený postup slouží jako příklad. Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

  Poznámka: Podrobnosti o funkci Siri naleznete v návodu k obsluze zařízení nebo na stránkách zákaznické podpory zařízení iPhone.

 2. Nasaďte si sluchátka na uši a připojte je k iPhone přes Bluetooth.
 3. Když je zařízení iPhone v pohotovostním režimu nebo přehrává hudbu, podržte asi 2 sekundy prst na dotykovém snímači na pravém sluchátku.

  Aktivuje se Siri.

 4. Prostřednictvím mikrofonů sluchátek sdělte požadavek na funkci Siri.

  Ilustrace ukazující umístění mikrofonů (A) na sluchátkách

  A: Mikrofony (levý, pravý)


  Podrobnosti o aplikacích, které s funkcí Siri spolupracují, naleznete v návodu k obsluze zařízení iPhone.

Poznámka

 • Funkci Siri nelze aktivovat vyslovením „Hey Siri“ ani v případě, že je nastavení „Hey Siri“ zařízení iPhone zapnuto.
 • Při používání funkce hlasového asistenta uslyšíte svůj hlas ze sluchátek prostřednictvím mikrofonů sluchátek (funkce bočního tónu). V takovém případě můžete v sluchátkách slyšet okolní zvuky nebo provozní zvuky sluchátek – nejedná se o poruchu.
 • Funkci Siri nemusí být možné aktivovat v závislosti na technických vlastnostech smartphonu nebo verzi aplikace.