Při přehrávání hudby je slyšet hluk.

  • Pokud používáte sluchátka během chůze nebo běhu, zvuk vibrací může být přenášen vaším tělem. To je však způsobeno vlastnostmi produktu a nejedná se o poruchu.
  • Když je ZAPNUTÁ funkce potlačení hluku nebo režim okolního zvuku, v závislosti na okolním prostředí může být zesílen hluk větru.
    V aplikaci „Sony | Headphones Connect“ vyberte možnost [Ambient Sound Control] - [Noise Canceling] - [Automatic Wind Noise Reduction].
  • Zvukové kanály (trubice, kterými vystupuje zvuk), vzduchové otvory a otvory mikrofonu (2 místa) sluchátek nejsou zcela vodotěsné. Pokud ve zvukovém kanálu, vzduchových otvorech nebo v otvorech mikrofonu zůstanou kapky vody (2 místa), můžete dočasně slyšet pípavý zvuk (zpětná vazba). Nejedná se o závadu. Postupujte podle části „Když dokončíte používání sluchátek“ a před použitím sluchátka osušte.
  • Po zapnutí funkce adaptivního ovládání zvuku sluchátka detekují akce uživatele a automaticky upraví funkci potlačení hluku. Při změně tohoto nastavení se hudba může dočasně pozastavit a může se ozvat výstražný zvuk. Tento zvuk vás upozorní, že nastavení bylo změněno.
    Chcete-li deaktivovat tento zvuk oznámení, vypněte nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.
  • Pokud zakryjete mikrofony levé nebo pravé jednotky sluchátka nebo pokud uchopíte jednotku sluchátka rukou, může být slyšet zvukový signál (zpětná vazba). Nejedná se o závadu. V takovém případě odtáhněte ruce od levého a pravého mikrofonu.
  • Pokud je režim okolního zvuku aktivován v poměrně hlučném prostředí, může být hluk slyšet. Nejedná se o závadu. V takovém případě nastavte funkci potlačení hluku na ON nebo nastavte funkci potlačení hluku a režim okolního zvuku na OFF.