O hlasových informacích

Ve výrobním nastavení budete ze sluchátek při nošení na uších slyšet hlasové informace v angličtině. Obsah hlasových informací je vysvětlen v závorkách.
Pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“ můžete změnit jazyk hlasových informací nebo hlasové informace zapnout/vypnout. Více podrobností naleznete v průvodci nápovědou aplikace „Sony | Headphones Connect“.
https://rd1.sony.net/help/mdr/hpc/h_zz/

V následujících situacích uslyšíte hlasová oznámení z levé a pravé jednotky sluchátka současně.

 • Při aktivaci režimu párování: „Bluetooth pairing“ (Párování Bluetooth)
 • Při navázání připojení Bluetooth: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno)
 • Při ukončení připojení Bluetooth: „Bluetooth disconnected“ (Bluetooth odpojeno)
 • Při zapnutí funkce potlačení hluku: „Noise canceling“ (Potlačení hluku)
 • Při zapnutí režimu okolního zvuku: „Ambient sound“ (Okolní zvuk)
 • Při vypnutí funkce potlačení hluku a režimu okolního zvuku: „Off“ (vypnuto)
 • Když ve smartphonu, který je připojen ke sluchátkům, není k dispozici funkce Google Assistant, a to ani při použití dotykového snímače na jednotce sluchátka, kterému je přiřazena funkce Google Assistant: „The Google Assistant is not connected“ (Aplikace Google Assistant není připojena)
 • Když během aktualizace softwaru není k dispozici funkce Google Assistant: „The Google assistant is not available during update. Please wait a moment until the update completes.“ (Google Assistant není během aktualizování k dispozici. Počkejte na dokončení aktualizace.)
 • Když ve smartphonu, který je připojen ke sluchátkům, není k dispozici funkce Amazon Alexa, a to ani při použití dotykového snímače na jednotce sluchátka, kterému je přiřazena funkce Amazon Alexa: „Either your mobile device isn’t connected; or you need to open the Alexa App and try again“ (Buď vaše mobilní zařízení není připojeno, nebo bude nutné spustit aplikaci Alexa a opakovat akci)

V následujících situacích uslyšíte hlasová oznámení z levé a pravé jednotky sluchátka. Pokud máte nasazenou jen jednu jednotku sluchátka, uslyšíte hlasové oznámení z této jednotky sluchátka.

 • Při zapnutí sluchátek: „Power on“ (Napájení zapnuto)
 • Při vypnutí pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“: „Power off“ (Napájení vypnuto)
 • Při informování o zbývající kapacitě baterie sluchátek: „Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) (Hodnota „XX“ představuje přibližnou zbývající kapacitu. Použijte ji jako hrubý odhad.) / „Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)
 • Když je zbývající kapacita baterie sluchátek nízká: „Low battery, please recharge headset“ (Slabá baterie, nabijte sluchátka s mikrofonem)
 • Při automatickém vypnutí z důvodu nízkého napětí baterie sluchátek: „Please recharge headset. Power off“ (Nabijte sluchátka s mikrofonem. Napájení vypnuto)

Poznámka

 • Změna jazyka hlasových informací trvá přibližně 20 minut.
 • Když po změně jazyka hlasových informací inicializujete sluchátka, abyste obnovili výrobní nastavení, bude obnoveno i výrobní nastavení jazyka.
 • Pokud po změně jazyka hlasových informací nebo aktualizaci softwaru sluchátek nejsou slyšet hlasové informace, vypněte sluchátka jejich vložením do nabíjecího pouzdra, a poté je znovu zapněte vyjmutím z pouzdra.