Kontrola zbývající kapacity baterie

Můžete zkontrolovat zbývající kapacitu nabíjecích baterií sluchátek a nabíjecího pouzdra a to následujícími operacemi.

Při nasazení sluchátek

Při vyjmutí jednotek sluchátek z nabíjecího pouzdra a jejich nasazení do obou uší lze z levého a pravého sluchátka slyšet hlasové upozornění informující o zbývajícím nabití baterie.

„Battery about XX %“ (Baterie nabita přibližně z XX %) (Hodnota „XX“ představuje přibližnou zbývající hodnotu nabití.)

„Battery fully charged“ (Baterie plně nabita)

Zbývající kapacita baterie uváděná hlasovým upozorněním se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Když je zbývající kapacita nízká

Pokud zazní výstražný zvukový signál a ozve se hlasové upozornění „Low battery, please recharge headset“ (Slabá baterie, nabijte sluchátka s mikrofonem), sluchátka co nejdříve nabijte.

Při úplném vybití baterie zazní výstražný zvukový signál, ozve se hlasové upozornění „Please recharge headset. Power off“ (Nabijte sluchátka s mikrofonem. Napájení vypnuto) a sluchátka se automaticky vypnou.

Při použití zařízení iPhone nebo iPod touch

Po připojení sluchátek k zařízení iPhone nebo iPod touch prostřednictvím připojení HFP Bluetooth se na displeji zařízení iPhone nebo iPod touch zobrazí ikona signalizující zbývající kapacitu baterie sluchátek.

Ilustrace ikon oznamujících zbývající napětí baterie

A: zbývající kapacita baterie sluchátek

Přibližná zbývající kapacita se zobrazuje v 10 různých úrovních. B až E jsou příklady zobrazení.

B: 100 %

C: 70 %

D: 50 %

E: 10 % nebo nižší (nutno nabít)


Údaj o zbývající kapacitě baterie se zobrazí na widgetu zařízení iPhone nebo iPod touch se systémem iOS 11 nebo novějším. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném se zařízením iPhone nebo iPod touch.

Zobrazená zbývající kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Při použití smartphonu Android™ (OS 8.1 nebo novější)

Když jsou sluchátka připojena ke smartphonu Android prostřednictvím připojení HFP Bluetooth, vyberte možnost [Settings] – [Device connection] – [Bluetooth], abyste zobrazili zbývající kapacitu baterie sluchátek na 10 různých úrovních jako „100 %“, „70 %“, „50 %“ nebo „10 %“ tam, kde je zobrazeno připojené zařízení Bluetooth. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze smartphonu Android.

Zobrazená zbývající kapacita baterie se může v některých případech lišit od skutečné zbývající kapacity. Použijte ji jako hrubý odhad.

Kontrola zbývající kapacity baterie nabíjecího pouzdra

  • Pokud jsou sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo pokud je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nejsou uložena žádná sluchátka, pak svítí-li indikátor (oranžový) na nabíjecím pouzdru, dosahuje zbývající nabití baterie nabíjecího pouzdra hodnoty asi 30 % až 1 %. S touto úrovní zbývajícího nabití baterie nedokáže nabíjecí pouzdro sluchátka dostatečně nabít.
  • Pokud jsou sluchátka vyjmuta z nabíjecího pouzdra nebo pokud je víko nabíjecího pouzdra otevřeno či zavřeno a nabíjecí pouzdro je prázdné, pak pokud indikátor na nabíjecím pouzdře nesvítí, dosahuje zbývající nabití baterie nabíjecího pouzdra hodnoty 0 %. Sluchátka s mikrofonem nelze v tomto případě pomocí nabíjecího pouzdra nabít.

Tip

  • Zbývající kapacitu baterie jednotky sluchátek a nabíjecího pouzdra můžete zkontrolovat také pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“. Tuto aplikaci podporují smartphony Android i zařízení iPhone / iPod touch.

Poznámka

  • Připojíte-li sluchátka k zařízení iPhone / iPod touch nebo ke smartphonu Android ve vícebodovém připojení pouze s profilem „Media audio“ (A2DP), zbývající kapacita baterie se nebude zobrazovat správně.
  • Zbývající kapacita baterie se nemusí správně zobrazovat bezprostředně po aktualizaci softwaru nebo v případě, kdy jste sluchátka po delší dobu nepoužívali. V takovém případě baterii několikrát opakovaně nabijte a vybijte, aby se zbývající kapacita baterie začala zobrazovat správně.