Když dokončíte používání sluchátek

Pokud sluchátka nepoužíváte, uložte je do nabíjecího pouzdra.

Zavřete víko nabíjecího pouzdra.

Poznámka

  • Pokud na nabíjecím portu zůstane pot nebo voda, může být negativně ovlivněno nabíjení sluchátek. Po použití okamžitě setřete veškerý pot nebo vodu z nabíjecího portu. Když se nabíjecí porty sluchátek nebo nabíjecího pouzdra znečistí, otřete je měkkým suchým hadrem.

Péče o koncovky sluchátek

Chcete-li ochránit koncovky sluchátek před rychlým zhoršením kvality, používejte je podle níže uvedených opatření.

  • Netahejte za část koncovky sluchátka z polyuretanové pěny. Pokud je oddělena od koncovky sluchátka, nebude fungovat.
  • Součást z polyuretanové pěny koncovky sluchátek nesmí být vystavena tlaku po delší dobu. To by mohlo způsobit deformaci a bylo by obtížné vrátit koncovku sluchátka do původního tvaru.
  • Když se koncovky sluchátek znečistí, nemyjte je ve vodě a otřete nečistoty suchým hadrem. Nepoužívejte alkohol atd., protože pokud tak učiníte, může dojít k rychlejšímu zhoršení kvality.
  • Když se koncovky sluchátek namočí, řádně kapalinu vypusťte a před použitím nebo uskladněním sluchátek zkontrolujte, zda jsou koncovky sluchátek suché.

Pokud koncovky sluchátek vykazují trhliny, odloupnutí nebo vyštípnutí materiálu, nepoužívejte je.

Pokud koncovky sluchátek vykazují degradaci stavu, nemohou správně přenášet zvuk nebo zaručovat efekt potlačení hluku a mohou způsobit zranění nebo onemocnění, protože koncovky se mohou sesmeknout a zůstat v uchu.


Když se sluchátka namočí

  1. Setřete veškerou vodu ze sluchátek pomocí měkkého suchého hadříku.
  2. Sejměte koncovky sluchátek, otočte zvukové kanály a vzduchové otvory směrem dolů a několikrát sluchátky zatřeste, aby voda odtekla ven.

  3. Otočte otvory mikrofonu (2 místa) směrem dolů a jemně jimi asi 5krát poklepejte o suchý hadr atd., aby se odstranila veškerá voda shromážděná uvnitř.

  4. Ponechte sluchátka uschnout při pokojové teplotě.