Mluvení s lidmi, když máte nasazená sluchátka (Speak-to-Chat)

Pokud byl předem povolen režim Speak-to-Chat, režim Speak-to-Chat se automaticky aktivuje, jakmile začnete s někým mluvit. Sluchátka pozastaví nebo ztlumí právě přehrávanou hudbu a pomocí mikrofonů zachytí hlas druhé osoby, abyste ji lépe slyšeli.

Pokud sluchátka po určitou dobu nezjistí hlas uživatele, režim Speak-to-Chat se automaticky ukončí.
Chcete-li režim ukončit dříve, klepněte na dotykový snímač na kterékoli jednotce sluchátka.

Aktivace režimu Speak-to-Chat

Aby bylo možné aktivovat režim Speak-to-Chat, je třeba na sluchátkách dopředu aktivovat automatickou detekci zvuku.

Ve výchozím nastavení je režim Speak-to-Chat vypnutý. Povolte změnou nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Vypnutí režimu Speak-to-Chat

Zakažte změnou nastavení pomocí aplikace „Sony | Headphones Connect“.

Informace o videu s návodem

Ve videu zjistíte, jak používat režim Speak-to-Chat.

https://rd1.sony.net/help/mdr/mov0025/h_zz/

Tip

  • Režim Speak-to-Chat bude rovněž ukončen v následujících případech.
    • Když obě jednotky sluchátek sejmete a současně je povolena funkce automatického vypnutí detekcí nasazení
  • Pokud používáte aplikaci „Sony | Headphones Connect“, můžete změnit citlivost automatické detekce zvuku a změnit čas, dokud režim Speak-to-Chat neskončí, a také přepnout režim mezi povoleným a zakázaným stavem. V nastavení z výroby je čas do ukončení režimu nastaven na přibližně 15 sekund.

Poznámka

  • Režim Speak-to-Chat se aktivuje, když detekuje řeč osoby, která má nasazena sluchátka. Ve vzácných případech se však může aktivovat v reakci na vibrace způsobené zařízeními, jako jsou elektrické zubní kartáčky, elektrické masážní přístroje a elektrické holicí strojky, nebo činnostmi, jako je čištění zubů, kašel nebo bzučení. V případech, kdy se režim Speak-to-Chat často náhodně aktivuje, nastavte funkci Speak-to-Chat na „L Sensitivity“.
  • Přehrávání hudby bude v režimu Speak-to-Chat pozastaveno pouze při připojení přes Bluetooth.
  • Připojené zařízení nebo používaná přehrávací aplikace nemusí podporovat pozastavení přehrávání hudby, pokud je režim Speak-to-Chat aktivován, nebo nemusí podporovat obnovení přehrávání hudby, pokud je režim Speak-to-Chat deaktivován.