Během hovoru není slyšet volajícího / volající hovoří tichým hlasem, váš hlas během hovoru neslyší druhá osoba / váš hlas je na straně volajícího tichý.

 • Ověřte, že jsou zapnutá sluchátka i připojené zařízení.
 • Pokud je hlasitost na připojeném zařízení příliš nízká, zvyšte ji.
 • Pokud používáte aplikaci pro video hovory, otevřete nastavení (*) aplikace pro video hovory a zkontrolujte, zda je nastavení reproduktoru nebo mikrofonu zadáno jako [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)](**). Pokud nelze zkontrolovat nastavení aplikace pro video hovory nebo nelze vybrat připojení pro volání [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)], navažte připojení vybráním možnosti [Headset (WF-1000XM4 Hands-Free)] v nastavení počítače.

  *V závislosti na používané aplikaci pro video hovory nemusí být tato funkce k dispozici.

  **Názvy se mohou lišit v závislosti na počítači nebo používané aplikaci pro video hovory.

 • Pokud se velikost koncovek sluchátek neshoduje s velikostí vašich ušních kanálů nebo sluchátka nejsou v uších správně zasunuta, nemusí být funkce klepnutí nebo detekce hlasu Speak-to-Chat úspěšná, nebo nemusí být dosaženo správných vlastností zvuku, efektů potlačení hluku, nebo funkcí volání.
  Pokud tomu tak je, zkuste následující postup.
  • Zaměňte koncovky sluchátek za ty, které se lépe přizpůsobí vašim uším. Při výměně koncovek sluchátek vyzkoušejte nejdříve největší koncovky a postupujte k těm menším. Je možné použít různé velikosti levé a pravé koncovky sluchátek.
   Aplikace „Sony | Headphones Connect“ vám pomůže určit, které koncovky sluchátek jsou nejvhodnější pro dosažení optimálního efektu potlačení hluku.
  • Zkontrolujte, zda máte sluchátka správně nasazena na uších. Sluchátka používejte tak, aby koncovka sluchátka byla pohodlně umístěna co nejhlouběji do zvukovodu.
 • Vložte sluchátka s mikrofonem do nabíjecího pouzdra a zavřete víko. Poté vyjměte sluchátka a znovu je připojte k zařízení Bluetooth.
 • Restartujte zařízení Bluetooth, například smartphone nebo počítač, a znovu se připojte ke sluchátkům.
 • Resetujte sluchátka.
 • Inicializuje sluchátka a znovu je spárujte se zařízením.