Připojení ke spárovanému počítači (Mac)

Kompatibilní operační systém

macOS (verze 10.14 nebo novější)

Před zahájením operace zajistěte následující:

 • V závislosti na používaném počítači je možné, že budete muset zapnout integrovaný adaptér Bluetooth. Pokud nevíte, jak adaptér Bluetooth zapnout, nebo pokud si nejste jisti, zda je počítač integrovaným adaptérem Bluetooth vybaven, nahlédněte do návodu k obsluze dodaného s počítačem.
 • Nastavte reproduktor počítače do režimu zapnuto.
  Pokud je reproduktor počítače nastaven na režim „vypnuto“, nebude se ze sluchátek ozývat zvuk.

  Reproduktor počítače je v režimu zapnuto

  Ilustrace ikony, která je zobrazena, když je reproduktor počítače zapnutý

 1. Pokud se počítač nachází v pohotovostním režimu (režimu spánku) nebo v režimu hibernace, probuďte počítač.
 2. Vyndejte sluchátka z nabíjecího pouzdra.

  Sluchátka se automaticky zapnou.

 3. Zasuňte jednotky sluchátek do obou uší.

  Pokud se sluchátka automaticky připojila k naposledy připojenému zařízení, ozve se z obou jednotek sluchátek hlasové upozornění: „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

  Zkontrolujte stav připojení na počítači. Není-li připojení navázáno, přejděte ke kroku 4.

 4. Zvolte sluchátka pomocí počítače.
  1. V panelu úloh v pravé spodní části obrazovky vyberte možnost [(System Preferences)] - [Bluetooth].

  2. Klikněte na možnost [WF-1000XM4] na obrazovce [Bluetooth], zatímco budete držet stisknutou klávesu Control počítače, a vyberte z rozevírací nabídky položku [Connect].

   Z obou jednotek sluchátek uslyšíte hlasové oznámení „Bluetooth connected“ (Bluetooth připojeno).

 5. Klikněte na ikonu reproduktoru v pravé horní části obrazovky a vyberte možnost [WF-1000XM4].

  Nyní si můžete užívat hudbu přehrávanou z počítače.

Tip

 • Výše uvedený postup slouží jako příklad. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.

Poznámka

 • Pokud je kvalita přehrávaného zvuku špatná, zkontrolujte, zda je v nastaveních počítače zapnutá funkce A2DP, která podporuje připojení pro přehrávání hudby. Více informací naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.
 • Je-li poslední připojené zařízení Bluetooth přiloženo do blízkosti sluchátek, mohou se sluchátka k zařízení automaticky připojit pouhým zapnutím sluchátek. V takovém případě deaktivujte funkci Bluetooth na posledním připojeném zařízení nebo vypněte napájení.
 • Pokud k sluchátkům nelze počítač připojit, vymažte na počítači informace o párování a proveďte spárování znovu. Informace o operacích ve vašem počítači naleznete v návodu k obsluze dodaném s počítačem.